ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Προσκαλούνται οι Ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΟΠ-ΕΚΟ Δήμου Μεγαρέων που προορίζονται για την ίδρυση Ατομικών Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) να παρακολουθήσουν και συμμετάσχουν στα Θεματικά Εργαστήρια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της Δράσης 8 του προγράμματος με σκοπό την εξειδίκευση και προσανατολισμό τους στις ειδικότητες και κλάδους των επιχειρήσεων, ως ακολούθως στο παρακάτω συνημμένο αρχείο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του Δήμου Μεγαρέων για την παρακολούθηση Θεματικών Εργαστηρίων στα πλαίσια της Δράσης 7 του προγράμματος ΤΟΠ-ΕΚΟ, το οποίο αφορά, μεταξύ των άλλων, και στην απορρόφηση Ωφελουμένων του προγράμματος,  με αντικείμενα  την πληροφόρηση, επικοινωνία και ευαισθητοποίηση επί θεμάτων Κοινωνικού Αποκλεισμού και Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης σε συνδυασμό με κύρια αντικείμενα βασικών λειτουργιών των επιχειρήσεων ως ακολούθως στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Newsletter #2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Συμμετέχω, Επωφελούμαι, Ενισχύω την Επιχείρηση μου!»

Τρίτη 01 Οκτωβρίου, 2013

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ στο πλαίσιο της πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας», προσκαλεί τις τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να επωφεληθούν από τα οφέλη του έργου.

 

Συνεχίζεται η αναζήτηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, έπειτα από την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των ωφελούμενων. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη και ο Δήμος Μεγαρέων στηρίζουν την τοπική αγορά σε μια εποχή που η ανεργία και η επαγγελματική ανασφάλεια παρεμποδίζουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν το δυναμικό τους με καταρτισμένους εργαζόμενους.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απορρόφηση των κραδασμών που δημιουργεί η οικονομική κρίση, τονώνοντας παράλληλα την τοπική κοινωνία των Μεγάρων. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να στελεχώσει τα τμήματα της με εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

 

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι τα εξής:

  • Επιλογή καταρτιζόμενου υποψήφιου σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων, διοίκησης, εκπαίδευσης, βάσει των αναγκών που θα προκύψουν και δωρεάν παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό της κάθε επιχείρησης κ.α.
  • Συνεχής ενημέρωση των επιχειρήσεων για ενεργά χρηματοδοτούμενα προγράμματα από διάφορους φορείς.
  • Υποστήριξη και καθοδήγηση των επιχειρήσεων σε προγράμματα ΟΑΕΔ για προσλήψεις ατόμων.
  • Σύμφωνα προνομιακής συνεργασίας με νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.
  • Προβολή των επιχειρήσεων μέσω του επικοινωνιακού υλικού του προγράμματος και την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

 

Οι κλάδοι που επωφελούνται του προγράμματος θα πρέπει να εδρεύουν στο Δήμο Μεγαρέων ή στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή και να δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της παραγωγής, της μεταποίησης, του εμπορίου και γενικότερα της παροχής υπηρεσιών.

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων – ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ στα τηλέφωνα 2296082747, 2296089150, 2296089188, τις ώρες 08:30-14:00, με τον Εμπορικό Σύλλογο Μεγάρων στο τηλέφωνο 2296024480, τις ώρες: 09:00-13:00 & με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεγάρων στο τηλέφωνο 2296082402, τις ώρες 08:00-14:00.

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ – Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων υλοποιεί την Πράξη «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ενημερωτική συνάντηση για τους ωφελουμένους του προγράμματος «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτική συνάντηση
για τους ωφελουμένους του προγράμματος «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου η εκδήλωση που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ – Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Μεγαρέων. Στόχος της ήταν η εκτενής ενημέρωση των επιλεγέντων ωφελουμένων, για τις επόμενες δράσεις του προγράμματος. Εκπρόσωποι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης παρουσίασαν το πρόγραμμα της κατάρτισης και της συμβουλευτικής υποστήριξης, ενώ απάντησαν σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους ωφελούμενους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΔΕΚΟΔΗΜ, τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι πρώτες συνεδρίες των ειδικών συμβούλων και των ωφελουμένων. Παράλληλα, προγραμματίζεται η κατάρτιση, που θα πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένες αίθουσες του Δήμου Μεγαρέων.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Ιωάννης Μαρινάκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων, κ. Αθανάσιος Δρένης. Ομιλητές ήταν ο κ. Αναστάσιος Πανταζής, εκπρόσωπος του συντονιστή-εταίρου, AQS, και ο κ. Νεκτάριος Κοκοτσάκης, εκπρόσωπος από το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ – Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων υλοποιεί την Πράξη «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Λίστες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Ωφελουμένων της Πράξης

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ της ΚΥΑ αριθμ. 2.475/οικ.3.33 (ΦΕΚ Β, 16/11-1-2012), τα αποτελέσματα επιλογής των συμμετεχόντων/ ωφελουμένων, όπου αυτό απαιτείται, θα γίνεται με τη δημοσιοποίηση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονόματος εκάστου ωφελουμένου.

Σε περίπτωση που από τους αρχικά επιλεγέντες ωφελούμενους υπάρξουν αποχωρήσεις, τότε θα τηρηθεί ο πίνακας κατάταξης και θα κληθούν για συμμετοχή οι επόμενοι στην κατάταξη.

Σας επισυνάπτουμε παρακάτω τις λίστες με τους :

Α. ΛΙΣΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων

Μέγαρα, 04 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Κ.Ο.ΔΗ.Μ. ανακοίνωσε σήμερα
τα αποτελέσματα επιλογής των ωφελουμένων
της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου  Μεγαρέων   στην Αγορά Εργασίας»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ – Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα επιλογής των ωφελουμένων της πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας». Οι λίστες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της σύμπραξης http://www.edekodi-megara.gr, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων – ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ, στον Εμπορικό Σύλλογο Μεγάρων και στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεγάρων.

Με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν εάν περιλαμβάνονται στους επιλεγέντες ή στους αναπληρωματικούς ωφελουμένους του προγράμματος.

Εντός των επομένων ημερών, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα επικοινωνήσει τόσο με τους επιλεγέντες, όσο και με τους αναπληρωματικούς ωφελούμενους, ώστε να τους ενημερώσει για τα αποτελέσματα και να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεγέντες δεν μπορεί, για προσωπικούς λόγους, να συμμετέχει, θα αντικαθίσταται από αναπληρωματικό ωφελούμενο.

Στο πρόγραμμα κατατέθηκαν συνολικά 140 αιτήσεις συμμετοχής, οι οποίες πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, βάσει της δημοσιευμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι ειδικοί συνεργάτες κατέγραψαν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν από κάθε αίτηση και τα καταχώρησαν στον ατομικό φάκελο του κάθε υποψηφίου. Με εξειδικευμένα εργαλεία και μεθόδους, αξιολόγησαν τους υποψήφιους, ενώ παράλληλα διερεύνησαν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Στη συνέχεια έγινε η επιλογή των ωφελουμένων, σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης, τα οποία σχεδιάστηκαν για να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Το επόμενο στάδιο του προγράμματος αφορά την Κατάρτιση των τελικών επιλεγέντων και τη Συμβουλευτική Υποστήριξη τους, σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο. Η Συμβουλευτική Υποστήριξη αποσκοπεί στην προετοιμασία του ωφελούμενου για την τοποθέτηση του σε θέση απασχόλησης ή για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και στη ψυχολογική του ενδυνάμωση.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων – ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ (Κεντρική Πλατεία Μεγάρων-Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Ισόγειο) στα τηλέφωνα 2296082747, 2296089150, 2296089188, τις ώρες 08:30-14:00.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ – Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων υλοποιεί την Πράξη «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Α.Σ. ΕΔΕΚΟΔΗΜ: Δελτίο Τύπου Ενημερωτικής Εκδήλωσης

 

Μέγαρα, 03 Δεκεμβρίου 2012

                                                                                                                                     

     

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Ενημερωτική Εκδήλωση για το πρόγραμμα «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας»

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ. διοργάνωσε με επιτυχία ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στα Μέγαρα, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας». Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η δομή του προγράμματος και οι προοπτικές στην απασχόληση που θα έχουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Παράλληλα, έγινε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των δράσεων κατάρτισης του προγράμματος, που θα ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα.

 

Ομιλητές ήταν ο Δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Ιωάννης Μαρινάκης, ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ., κ. Αθανάσιος Δρένης, ο Αντιπρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ., κ. Σωτήριος Πιλίλης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μεγάρων, κ. Ιωάννης Δρίτσας, ο Γεωπόνος και Υπεύθυνος προγραμμάτων Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεγάρων, κ. Νικόλαος Μπούσκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και η Υπεύθυνη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε., κα Γεωργία Αθανασοπούλου.

 

Στη σύντομη παρέμβασή του, ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα του προγράμματος την περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας και τόνισε τη σημασία αυτών των δράσεων για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των τοπικών επιχειρήσεων.

 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεγάρων, κ. Αντώνιος Πέγκος, ο Αντιδήμαρχος Μεγαρέων, κ. Αθανάσιος Ζάλης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μεγαρέων, κ. Παναγιώτης Σκλαβούνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιά και υπεύθυνος προγραμμάτων του Εμπορικού Συλλόγου Μεγάρων, κ. Άγγελος Μακρυγιάννης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, κ. Γρηγόρης Σταμούλης, καθώς και οι εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων.

 

Η εκδήλωση για την Πράξη «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση

 

 

 

 

 

Σας προσκαλούμε σε ενημερωτική εκδήλωση για το Πρόγραμμα με τίτλο «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην αγορά εργασίας» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο PUZZLE στην Παραλία Βαρέα Μεγάρων.

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

ΕΔΕΚΟΔΗΜ

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

κ. Ιωάννης Μαρινάκης

Ανακοίνωση Παράτασης Ημερομηνίας Καταθέσεων Αιτήσεων Συμμετοχής

Παρατείνεται έως την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012 η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ένταξη ΕυάλωτωνΚοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας».

Μέχρι και την ως άνω ημερομηνία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσειςσυμμετοχής και δικαιολογητικά στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων– ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ, στο Ισόγειο του Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέντρου (Κεντρική Πλ.Μεγάρων), τις ώρες 08:30-14:00. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες είναι2296082747, 2296089150, 2296089188.

 

123